Online strategist, snowboarder, growthhacker & (newbie) futurist

En toen de kroeg!

Tjah en toen was ik in de kroeg! Atm ‘t plein in Den bosch. Briljante tent! Misschien is 140 tekens toch genoeg.

Previous Post

Leave a Reply

© 2017 HervéMaas

Theme by Anders Norén